Normativa 1r Cicle Ed.Infantil

Orientacions i instruccions relatives a la implantació del primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals. Curs 2020-2021
RESOLUCIÓ ENS/1423/2017, de 16 de juny, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.
RESOLUCIÓ ENS/2516/2018, de 25 d'octubre, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.
RESOLUCIÓ ENS/1756/2016, de 7 de juliol, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.
ORDRE ENS/273/2015, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.
DECRET 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.
ORDRE EDU/67/2020, de 26 de maig, del procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals.
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres
Número de visites avui: -