FULL RETRIBUCIONS 2022
Terres de l'Ebre
Tarragona
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Lleida
Girona
Catalunya central
Barcelona comarques
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
 
Serveis Territorials a Tarragona
Serveis Territorials a Lleida
Serveis Territorials a Girona
Serveis Territorials a la Catalunya Central
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
RESOLUCIÓ EDU/3455/2021, de 17 de novembre, per la qual s'implanta el primer cicle de l’educació infantil en escoles rurals.
Orientacions i instruccions relatives a la implantació del primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals. Curs 2020-2021

Sobre la implantació del primer nivell d'educació infantil en escoles rurals

Sobre la implantació del primer nivell d’educació infantil en escoles rurals
COMUNICAT. Sindicat USTEC.STEs (IAC)

RESOLUCIÓ EDU/2589/2020, de 19 d’octubre, per la qual es modifica la ubicació d’una zona escolar rural

RESOLUCIÓ ENS/1423/2017, de 16 de juny, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.
RESOLUCIÓ ENS/2516/2018, de 25 d'octubre, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.
RESOLUCIÓ ENS/1756/2016, de 7 de juliol, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.
ORDRE ENS/273/2015, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.
DECRET 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.
ORDRE EDU/67/2020, de 26 de maig, del procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals.
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres
COMUNICAT USTEC STEs EL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL A LES ESCOLES RURALS SENSE NOMENAMENT DE PROFESSIONALS PER INICIAR CLASSES. USTEC. 15/09/20. USTEC·STEs 
TARRAGONA
GIRONA
TERRES DE L’EBRE
LLEIDA
VALLÈS OCCIDENTAL
CATALUNYA CENTRAL
ORDRE ENS/273/2015, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.
Número de visites avui: -