Vallès Occidental

Vallès Occidental
Municipi: Rellinars
08067181: Escola de Rellinars
Educació infantil: 2
Educació infantil (EGI): 1
Llengua estrangera: anglès: 2
Educació física: 0,5
Música: 1
Educació primària: 5
Educació infantil (RF): 1

Número de visites avui: -