RESOLUCIÓ EDU/2589/2020, de 19 d’octubre, per la qual es modifica la ubicació d’una zona escolar rural
COMUNICAT USTEC STEs EL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL A LES ESCOLES RURALS SENSE NOMENAMENT DE PROFESSIONALS PER INICIAR CLASSES. USTEC. 15/09/20. USTEC·STEs 

ADDICIONA 15ena
Decret 102/2010 de 3 d'agost 2012, d'autonomia dels centres educatius.

Plantilla Escola Rural

Resolució de 15 de maig de 2019, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2019-2020 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
TRES IDEES BÀSIQUES D'USTEC·STEs SOBRE LES ESCOLES RURALS
PROPOSTES ELECTORALS 2019

DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2162/2015, de 23 de setembre, de supressió i modificació de la composició de zones escolars rurals.

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1460/2016, de 6 de juny, per la qual se suprimeix la zona escolar rural El Ventall, codi 08056845.

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2019-2020

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2896/2016, de 12 de desembre, per la qual es modifica la composició de dues zones escolars rurals.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2619/2019, de 9 d'octubre, per la qual es modifica la composició de dues zones escolars rurals.
Número de visites avui: -